Smart Security Guard

SMART SECURITY GUARD
ОСИГУРЯВА СПОКОЙСТВИЕ ЗА ВАС И ВАШИЯТ БИЗНЕС!Контролирана среда за защита на обекта от проникване с цел престъпни намерения и посегателства върху имуществото на потребителя. (Контролираната среда при този вид охрана, не включва действия на охранители за извършване на пропускателен режим.) Пропускателния режим се извършва от технически средства за контрол на достъп от Дежурен оператор. Той следи за неадекватно поведение на лица по периметъра и в случай на такова рисково поведение и/или сигнал от системите за сигурност, изпраща автопартулен екип. Организира посещенията в обекта на служители и посетители, чрез система за автоматизация и контрол на достъп.

Превенция през видеомониторингов център от Дежурен оператор с постоянно, денонощно видеонаблюдение над охранявания обект и контрол над техническите средства за защита на обекта, в това число и психологическа превенция чрез двупосочна комуникация вход/изход и периметър с рупорни аудио системи на обекта. Респектира лицата с престъпни намерения и неадекватни действия, като се стреми да контролира рисковата ситуация до пристигане на правоохранителните органи и автопатрулните екипи.

Защита над охранявания обект след информация за повишаване на риска за предстоящи охранителни събития (неадекватно поведение на лица по периметър) и/или сигнал от системите за сигурност за настъпили вече такива, следва високоскоростна реакция от автопатрулен екип с цел недопускане и пресичане на престъпни посегателства, материални щети и/или човешки жертви. Дежурен оператор комуникира и ръководи охранителното звено (автопатрул) и следи за неговите адекватни действия в извънредни ситуации. Комуникация с правоохранителните органи и Възложителя при обективна необходимост.